TỪ NGÀY 01/07/2023 LUẬT THANH TRA CÓ GÌ MỚI?

Từ ngày 01/07/2023 luật Thanh tra số 11/2022/QH15 có các điều chỉnh quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra. Luật gồm có 8 chương sau:

Chương I: Những Quy định chung

Chương II: Tổ chức, nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan thực hiện chức năng thanh tra.

Chương III: Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành.

Chương IV: Hoạt động thanh tra.

Chương V: Thực hiện kết luận thanh tra.

Chương VI: Phối hợp hoạt động thanh tra.

Chương VII: Điều kiện đảm bảo hoạt đọng thanh tra.

Chương VIII: Điều khoản thi hành.

Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14/11/2022.

Chi tiết bấm vào đây (document (74))

                                                                                                                                                       Theo : Tin tức ĐTĐ

4/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *