THÔNG TƯ SỐ 12/2023/TT-BGDĐT

Từ ngày 31/07/2023 bãi bỏ một số thông tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục.

Theo: Tin tức ĐTĐ

Đánh giá bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *